Sponsored

Trục tung : là nói về tuổi đời của công trình kiến trúc lúc áp dụng kỹ thuật ngăn thấm tầng hầm.

Tuổi đời cực kỳ thấp ( very low ) : nhỏ bé hơn một thập niên, nếu có rò rỉ cũng thiếu hẳn biện pháp cải thiện triệt để.
Tuổi đời thấp ( low ) : ngăn thấm từ 10 – hai thập kỷ, lượng nước rò rỉ nếu có thấp và có khả năng tân trang, cải thiện được.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html

#chongthamtangham
#chong_tham_tang_ham
#chongthambk24h
Trục tung : là nói về tuổi đời của công trình kiến trúc lúc áp dụng kỹ thuật ngăn thấm tầng hầm. Tuổi đời cực kỳ thấp ( very low ) : nhỏ bé hơn một thập niên, nếu có rò rỉ cũng thiếu hẳn biện pháp cải thiện triệt để. Tuổi đời thấp ( low ) : ngăn thấm từ 10 – hai thập kỷ, lượng nước rò rỉ nếu có thấp và có khả năng tân trang, cải thiện được. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html #chongthamtangham #chong_tham_tang_ham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored