Hướng dẫn lựa chọn vật liệu chống thấm sàn mái bê tông
Sika là loại chất liệu ngăn thấm lâu bền, được ứng dụng để ngăn thấm cho nhiều mục, trong đó có sàn mái bê tông nhờ năng lực ngăn thấm nước hiệu quả, không bị làm hao hụt, giúp làm gia tăng tuổi đời của bê tông. Trang bị ngoài mặt : thu dọn các vật cản, bụi, chất bẩn, vữa thừa trên phía bên ngoài. đục bỏ những phần bê tông không đặc chắc, nổi trên bề ngoài. Dùng máy mài hoặc chổi mài để mài phẳng bề ngoài bê tông. Dùng nước tưới lên bên ngoài sàn để làm cân bằng, tạo độ ẩm thấp cho bên ngoài tuy nhiên tránh không được để đọng nước.

Xem thêm: https://www.exoltech.us/posts/5696
#chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
#chong_tham_san_mai_be_tong
#vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông
#vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong
#chongthambk
Hướng dẫn lựa chọn vật liệu chống thấm sàn mái bê tông Sika là loại chất liệu ngăn thấm lâu bền, được ứng dụng để ngăn thấm cho nhiều mục, trong đó có sàn mái bê tông nhờ năng lực ngăn thấm nước hiệu quả, không bị làm hao hụt, giúp làm gia tăng tuổi đời của bê tông. Trang bị ngoài mặt : thu dọn các vật cản, bụi, chất bẩn, vữa thừa trên phía bên ngoài. đục bỏ những phần bê tông không đặc chắc, nổi trên bề ngoài. Dùng máy mài hoặc chổi mài để mài phẳng bề ngoài bê tông. Dùng nước tưới lên bên ngoài sàn để làm cân bằng, tạo độ ẩm thấp cho bên ngoài tuy nhiên tránh không được để đọng nước. Xem thêm: https://www.exoltech.us/posts/5696 #chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #chong_tham_san_mai_be_tong #vật_liệu_chống_thấm_sàn_mái_bê_tông #vat_lieu_chong_tham_san_mai_be_tong #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored