Sponsored

Material quality : chọn low góp phần giảm hiệu ứng chất liệu cấu tạo ra súng hay cảnh quan chung quanh.
Texture quality : chọn low góp phần giảm các cấu trúc hình ảnh.
Detail quality : chọn low giúp vơi bớt các cụ thể bức ảnh không cần phải có.
Ui quality : chọn low giúp kết nối thông tin khách hàng giản đơn hơn.
Vignette : chọn off để tắt vai trò khắc phục bức ảnh quá cụ thể.
Vsync : chọn off để hạn chế hiện tượng giật lag do vsync tạo ra.
Xem thêm:
#Thủ_thuật_máy_tính
#Cách_tăng_fps_trong_game
#Tăng_fps_game_valorant
#Thế_giới_phần_mềm
Material quality : chọn low góp phần giảm hiệu ứng chất liệu cấu tạo ra súng hay cảnh quan chung quanh. Texture quality : chọn low góp phần giảm các cấu trúc hình ảnh. Detail quality : chọn low giúp vơi bớt các cụ thể bức ảnh không cần phải có. Ui quality : chọn low giúp kết nối thông tin khách hàng giản đơn hơn. Vignette : chọn off để tắt vai trò khắc phục bức ảnh quá cụ thể. Vsync : chọn off để hạn chế hiện tượng giật lag do vsync tạo ra. Xem thêm: #Thủ_thuật_máy_tính #Cách_tăng_fps_trong_game #Tăng_fps_game_valorant #Thế_giới_phần_mềm
THEGIOIPHANMEM.NET
Cách tăng FPS game Valorant cho máy yếu đơn giản nhất
Khi bạn đang chơi một trò chơi trực tuyến, tốc độ FPS của bạn là khá quan trọng để bạn thể hiện tốt. Nếu bạn đang chơi với FPS thấp, bạn sẽ tự động gặp bất
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored