Sponsored

Windows 10 đồng thuận một vài ứng dụng hiển thị các bố cáo như những dưới dạng công bố trạng thức trên màn hình khóa của bạn. Nếu bạn không thèm xem bố cáo trạng thức trên màn hình khóa, bạn có khả năng xóa chúng.
Xem thêm:
#Thủ_thuật_máy_tính
#Cách_tắt_thông_báo
#Cách_tắt_thông_báo_windows_10
#Thế_giới_phần_mềm
Windows 10 đồng thuận một vài ứng dụng hiển thị các bố cáo như những dưới dạng công bố trạng thức trên màn hình khóa của bạn. Nếu bạn không thèm xem bố cáo trạng thức trên màn hình khóa, bạn có khả năng xóa chúng. Xem thêm: #Thủ_thuật_máy_tính #Cách_tắt_thông_báo #Cách_tắt_thông_báo_windows_10 #Thế_giới_phần_mềm
THEGIOIPHANMEM.NET
Tổng hợp 4 cách tắt thông báo Your Windows License Will Expire Soon
Vô hiệu hóa một số service cũng là một trong những cách để có thể tắt thông báo Your Windows license will expire soon đơn giản. Các bước thực hiện bao gồm:
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored